CPUFIX.NL
"No cure no pay!"

CPUFIX.NL DisclaimerOndanks de constante zorg en aandacht die www.cpufix.nl besteedt aan de samenstelling van haar website www.cpufix.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. www.cpufix.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de website die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

De informatie op de website www.cpufix.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van de website www.cpufix.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken en/of verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, zonder toestemming van www.cpufix.nl.

www.cpufix.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op de website www.cpufix.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website www.cpufix.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. www.cpufix.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met op de website www.cpufix.nl geplaatste informatie waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, mededelingen, prijzen, productspecificaties en/of de gevolgen van transacties die op basis van de op de website www.cpufix.nl vermelde informatie zijn of worden verricht.